Leerlijn ICT lager onderwijs

Onderstaand kun je een ICT en medialeerlijn vinden die rekening houdt met leerplandoelen en ICT-eindtermen. Om duidelijke klas- of graadsafspraken te kunnen maken en eventueel extra doelen toe te voegen aan de leerlijn, kunnen jullie op de knop klikken en een document vinden dat voor je eigen school aanpasbaar is. 

aanzet
behaald
herhalen en vastzetten

Media en ontwikkelingsdoelenSoort doeleindtermMuzische vormingjongste kleutersOudste kleuters1e leerjaar2de leerjaar3de leerjaar4de leerjaar5de leerjaar6de leerjaarLink
7.1.1 Een positieve houding hebben t.o.v. media en openstaan voor een brede waaier aan communicatiemiddelen.Attitudinale doelenICT1 MV 6.1start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)
7.1.6 Toestellen, materialen en software op een zorgzame manier hanteren.Attitudinale doelenICT 2start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)
7.1.7 Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren. Attitudinale doelenICT 1, ICT 4start - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)
7.2.1 Aangeven dat hun wereld doordrongen is van audiovisuele boodschappen.Media begrijpenMV 5.1start - finishstart - finish (1)Lesideetjes
7.2.2 Aangeven welke media gebruikt worden om een verbale boodschap te zenden.Media begrijpenMV 5.3start - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.2.3 Aangeven welke media gebruikt worden om een non-verbale boodschap te zenden.Media begrijpenMV 5.3start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.2.4 Verwoorden hoe het gebruikte medium een boodschap kan versterken of veranderen.Media begrijpenMV 5.2start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.2.5 Verwoorden welke impact media hebben op de leefwereld van de mensen.Media begrijpenMV 5.4; MV 5.5start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.2.8 Beschrijven wat zender en/of ontvanger(s) met het medium beogen.Media begrijpenICT 4; ICT 5; ICT 7; ICT 8start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.2.10 Onderzoeken en duiden hoe een boodschap door de keuze van het medium en/of de bedoeling van de zender een subjectieve weergave van de werkelijkheid is.Media begrijpenICT 2; ICT 8start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.1 Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media. Media gebruikenICT 1; ICT 2, ICT 3; ICT 4; ICT 5; ICT 6; ICT 7; ICT 8MV 5.3start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.2 Beschrijven wat je met het medium kan doen. Media gebruikenICT 4; ICT 5; ICT 5; ICT 7; ICT 8MV 5.3start - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.3 Uit een vertrouwd aanbod het gepaste medium (toestellen, apparaten en software) kiezen en gebruiken i.f.v. een behoefte. Media gebruikenICT 2; ICT 3; ICT 8MV 5.3start - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.4 Een volgorde aanbrengen in een reeks voorwerpen, beelden en/ of geluiden zodat een samenhangende boodschap brengen.Media gebruikenMV 5.3start - finishstart - finish (1)Lesideetjes
7.3.5 Met behulp van volwassen ideeën, fantasieën en gevoelens creatief vorm geven.Media gebruikenMV 5.3start - finishstart - finish (1)Lesideetjes
7.3.6 Waarnemingen, ideeën en fantasieën creatief vormgeven door gebruik te maken van (audiovisuele) media.Media gebruikenICT 5MV 5.2; MV 5.3; MV 5.4start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.7 Informatie in aangereikte bronnen zoeken.Media gebruikenICT 6start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.8 Met behulp van media informatie vinden door een zoekstrategie te gebruiken. Media gebruikenICT 6start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.9 Informatie verwerken en/of bewaren met behulp van media. Media gebruikenICT 3; ICT 4; ICT 6start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.10 Met behulp van media informatie voorstellen aan anderen. Media gebruikenICT 7start - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.3.11 Het medium kiezen dat de boodschap die ze wensen te brengen het sterkste overbrengt.Media gebruikenICT 5; ICT 7; ICT 8start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.3.12 Beeld-, drama-, muziek- en/of bewegingselementen kiezen om een boodschap te versterken en te beïnvloeden.Media gebruikenICT 5MV 5.1; 5.2; 5.4start - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.4.1 Een boodschap functioneel en aantrekkelijk ontwerpen en communiceren met behulp van media door te zorgen voor de herkenbaarheid van de boodschap en een aantrekkelijke en functionele vormgeving. Communiceren via mediaICT 5; ICT 7; ICT 8start - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.4.2 Een boodschap functioneel en aantrekkelijk ontwerpen en communiceren met behulp van media door te zorgen voor het geschikte taalregister en gedrag. Communiceren via mediaICT 8start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.4.3 Een eigen digitaal profiel maken. Communiceren via mediaICT 2start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.4.4 Veilig en efficiënt deelnemen aan sociale netwerken. Communiceren via mediaICT 2; ICT 8start - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.4.5 Voor- en nadelen van het participeren aan sociale netwerken verwoorden.Communiceren via mediaICT 2; ICT 8start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.5.1 Kritisch het eigen mediagebruik onderzoeken en bespreken (als zender en ontvanger) Nadenken over eigen mediagebruikICT 8MV 5.4; MM 2.5; MM 2.6start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.5.2 Uitleggen hoe het eigen mediagebruik geoptimaliseerd kan worden. Nadenken over eigen mediagebruikICT 2MM 2.5start - finishstart - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.5.3 Omgaan met ongewone of ongewenste communicatie. Nadenken over eigen mediagebruikICT 2; ICT 8start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.5.4 Andermans informatie respecteren. Nadenken over eigen mediagebruikICT 2start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.5.5 Eigen informatie beschermen. Nadenken over eigen mediagebruikICT 2; ICT 8start - finishstart - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.5.6 Reflecteren over het werkelijkheidsgehalte van een boodschapNadenken over eigen mediagebruikICT 2; ICT 8MV 5.5start - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.5.7 De betrouwbaarheid van een boodschap onderzoeken en vergelijken. Nadenken over eigen mediagebruikICT 2; ICT 8MV 5.5start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)start - finish (2)start - finish (2)Lesideetjes
7.5.8 Onderzoeken hoe ze wenselijk kunnen reageren op ontvangen boodschappen. Nadenken over eigen mediagebruikICT 2; ICT 8start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.5.9 Bij het ontwerpen van (multi)mediale boodschappen rekening houden met de mogelijke gevolgen ervan voor zichzelf en voor de anderen. Nadenken over eigen mediagebruikICT 8start - finishstart - finishstart - finish (1)start - finish (1)Lesideetjes
7.5.10 De gebruikte bronnen bij het voorstellen van informatie vermelden. Nadenken over eigen mediagebruikICT 2; ICT 6; ICT 7start - finishstart - finish (1)start - finish (1)

nl_BENederlands (België)